Jak se přihlásit do autoškoly

Pokud jste se rozhodli přihlásit do některého z našich kurzů, stáhněte si dokumenty pro přihlášení:


vytiskněte si oboustranně na jeden list papíru


S oběma vyplněnými formuláři navštivte svého praktického lékaře a nechejte si potvrdit vaše brýle či kontaktní čočky, nebo obojí. Co je uvedeno na žádosti, bude opsáno i na řidičském průkazu.


S potvrzenými formuláři navštivte naši nejbližší pobočku. Více k zahájení kurzu nepotřebujete - ani žádný výpis, foto či doklad o dosaženém vzdělání.


Navštivte nás v jedné z našich poboček

Otrokovice - kancelář


Otrokovice - učebna


Zlín - učebna